O Zespole

Zespół Pedagogiki Pracy jest jednym z 17 zespołów  subdyscyplinarnych i problemowych działających przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uiwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00