Zespół Pedagogiki Pracy KNP PAN

Konferencje i seminaria naukowe

Uniwersalizm Pracy Ludzkiej

Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Wyzwania dla Edukacji , która odbędzie się 01-02 czerwca 2020 roku w Krakowie.

Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół wyzwań jakie stoją przed edukacją w czasach szybkich zmian społecznych. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: Na ile współczesna edukacja przygotowuje do obecnego rynku pracy? Problematyka konferencji jest o tyle istotna, iż porusza ważne zagadnienia jednostki ludzkiej uwikłanej w sieć zależności pomiędzy edukacją, rynkiem pracy, ludzką egzystencją. Wybór powyższej tematyki podyktowany jest potrzebą podjęcia naukowego dyskursu w kontekście wpływu edukacji na ludzkiej życia oraz wyzwań jakie stoją przed edukacją w czasach nierówności społecznych.
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.04.2020r.

W załączniku Komunikat i Karta zgłoszenia.

V Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny

V Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny: PROFESJOLOGIA I ERGONOMIA W KONTEKŚCIE NAUK O PRACY, PROFERG 2019, Zielona Góra, 10-11 czerwca 2019 r.
Załączam zaproszenie.

Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń", Poznań, 4-5 kwietnia 2019 r. Szczegóły na stronie konferencji.

Filozoficzne podstawy pedagogiki pracy

Ogólnopolska konferencja naukowa "Filozoficzne podstawy pedagogiki pracy", Rzeszów, 16-17 maja 2019 r. 

Stulecie polskiej polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowea "OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY" „Stulecie polskiej polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, Zielona Góra, 18.10.2018 r.

Konferencja Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Jubileuszowa Konferencja Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w Zakopanem w dniach 17-18.05.2018r., w ramach której odbędą się  metodologiczne  warsztaty Krytycznej Analizy Dyskursu oraz Szkoła Młodych Andragogów. Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” organizowana w Lublinie w dniach 17-18 marca 2018 r.  Rejestracja prowadzona jest do 20 lutego 2018 r . Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-tygiel.pl/ 

Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych "Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii" organizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 25-26.10.2018 r. w Lublinie

Uniwersalizm pracy ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ.PRACA JAKO WYZNACZNIK EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA" organizowana przez Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 24-25 maja 2018 r. w Krakowie.

IV Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning

IV Poznańskie Forum Dyskusyjne  Lifelong Learning, "Uniwersytet wobec nowych wyzwań. Od University LLL  do  LLL Universty" organizowane przez  Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5 kwietnia 2017 roku w  Poznaniu.