Posiedzenie Zespołu

Sprawozdanie ZPP z działalności w latach 2011-2015

Zebranie Zespołu - 18 września 2016

W dniu 18 września 2016 r. w Ciechocinku odbyło się zebranie Zespołu Pedagogiki Pracy działającego przy KNP PAN. Celem spotkania był wybór prezydium Zespołu oraz uaktualnienie listy członków.

Zebranie Zespołu - 12 czerwca 2017

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zespołu Pedagogiki Pracy działającego przy KNP PAN. Celem spotkania była diagnoza kondycji pedagogiki pracy, a także dyskusja na temat proponowanych w Polsce zmian w systemie edukacji, w tym edukacji zawodowej. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00