Prezydium

Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – przewodniczący;

Prof. nadzw. dr hab. Henryk Bednarczyk – zastępca przewodniczącego;

Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach – zastępca przewodniczącego;

Prof. nadzw. dr hab. Franciszek Szlosek – zastępca przewodniczącego;

Dr Renata Tomaszewska-Lipiec – sekretarz naukowy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00