Projekty badawcze

Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt "EFEKTYWNIE DLA MŁODZIEŻY - NOWE STANDARDY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM" realizowany w Osi Priorytetowej II. Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji oraz Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Partnerem projektowym została Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zachęcamy do przesyłania informacji na temat realizowanych projektów badawczych, a także upowszechnia rezultatów badań naukowych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00