Zakres działania

  • Współpraca środowisk prowadzących działalność naukową w dziedzinie pedagogiki pracy.
  • Podejmowanie wspólnych badań, m.in. w ramach projektów badawczych.
  • Bieżące przekazywanie informacji o prowadzonych w różnych środowiskach badaniach naukowych oraz ukazujących się publikacjach.
  • Poszerzenie współpracy naukowej z pedagogami pracy w innych krajach.
  • Koordynacja organizowanych konferencji i seminariów naukowych odnośnie terminów oraz podejmowanej problematyki.
  • Aktywne włączanie się przedstawicieli pedagogiki pracy do dyskusji, m.in. na temat proponowanych zmian w systemie edukacji, szczególnie edukacji zawodowej.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00